Tuesday, August 21, 2007

Spennende web 2.0 opplæring fra fylkesbibliotekene i Vestfold, Østfold og Buskerud.

Som mange sikkert kjenner til har Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket og Nasjonalbiblioteket oversatt e-læringsprogrammet 23 og lagt det ut på denne adressen:
http://23tingom2null.blogspot.com/

Etter å ha hentet inspirasjon på Halmstadkonferansen i Århus i juni reiste Heidi Ryan fra Østfold fylkesbibliotek på studietur til Regionbiblioteket i Yarra Plenty, Australia, i oktober. Hun er sammen med Ellen Høstmark Bustø, (Vestfold), og Jannicke Røgler, (Buskerud), ressursperson for gjennomføring av opplegget i de tre fylkene.

For alle som gjerne vil ha litt hjelp og støtte til å lære disse Web 2.0 teknologiene, eller bare vil gjøre dette i fellesskap med andre bibliotekansatte, kan vi med glede informere om at Vestfold, Østfold og Buskerud fylkesbibliotek har gått sammen for å lage et eget kursopplegg som komplimenterer ”23 ting”. Alle bibliotekansatte oppfordres til å delta!

I desember 2007 lanseres kursrekken ”23 ting" i de tre fylkene med en felles samling og orientering. Det blir en blanding av samlinger og selvstudier over en 11 ukers periode med start i januar. En ”nullkonferanse” i slutten av mars avslutter opplegget med utdeling av kursbevis, premiering, erfaringsutveksling og festlunsj.

Hva er en ”nullkonferanse”?
En ”nullkonferanse” er en samling (ikke en vanlig konferanse) hvor deltakerne kommer og selv setter sammen program for dagen. Deltakerne skal også dele sin erfaring med hverandre på nullkonferansen. Hva har vært bra, hva har vi lært osv? I USA og Australia har de hatt stor suksess med å arrangere en slik "Unconference".
Mer om Unconference på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference

Og her er bilder fra en Unconference i Australia. Regionbiblioteket Yarra Plenty i Victoria arrangerte en slik Unconference etter opplæring med 23 ting:
http://www.flickr.com/photos/yarraplenty/sets/72157594569927688/

Andre fylkesbibliotek som har meldt sin interesse for å kjøre et tilsvarende opplegg er Hordaland.

No comments: