Thursday, January 24, 2008

23 ting begynner i Buskerud, Vestfold og Østfold i uke 5


Med i overkant av 200 påmeldte i de tre fylkene starter nå samlingene. Desember måneds turne i de tre fylkene har gitt resultater.
Samtidig som vi starter i Buskerd, Vestfold og Østfold går også Hordaland i gang. Andre som har vist interesse er Deichmanske, Rogaland fylkesbibliotek og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Her finner du mer om opplegget for Buskerd, Vestfold og Østfold.

Det er Heidi Ryan ved Østfold fylkesbibliotek som i hovedsak står bak utarbeidelsen av det praktiske opplegget for gjennomføringen.

Vi ønsker alle deltagerne lykke til og håper at utbyttet blir bra!

No comments: