Friday, June 29, 2007

Deltakerne

Her vil det komme en liste over bloggene til de som deltar i 23 ting, etter som vi får beskjed om det. Send e-post til 23tingom2null @ gmail . com

No comments: