Thursday, January 24, 2008

Oversikt over de som nå er i gang eller skal i gang med 23 ting

23 ting begynner i Buskerud, Vestfold og Østfold i uke 5


Med i overkant av 200 påmeldte i de tre fylkene starter nå samlingene. Desember måneds turne i de tre fylkene har gitt resultater.
Samtidig som vi starter i Buskerd, Vestfold og Østfold går også Hordaland i gang. Andre som har vist interesse er Deichmanske, Rogaland fylkesbibliotek og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Her finner du mer om opplegget for Buskerd, Vestfold og Østfold.

Det er Heidi Ryan ved Østfold fylkesbibliotek som i hovedsak står bak utarbeidelsen av det praktiske opplegget for gjennomføringen.

Vi ønsker alle deltagerne lykke til og håper at utbyttet blir bra!

Tuesday, August 21, 2007

Spennende web 2.0 opplæring fra fylkesbibliotekene i Vestfold, Østfold og Buskerud.

Som mange sikkert kjenner til har Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket og Nasjonalbiblioteket oversatt e-læringsprogrammet 23 og lagt det ut på denne adressen:
http://23tingom2null.blogspot.com/

Etter å ha hentet inspirasjon på Halmstadkonferansen i Århus i juni reiste Heidi Ryan fra Østfold fylkesbibliotek på studietur til Regionbiblioteket i Yarra Plenty, Australia, i oktober. Hun er sammen med Ellen Høstmark Bustø, (Vestfold), og Jannicke Røgler, (Buskerud), ressursperson for gjennomføring av opplegget i de tre fylkene.

For alle som gjerne vil ha litt hjelp og støtte til å lære disse Web 2.0 teknologiene, eller bare vil gjøre dette i fellesskap med andre bibliotekansatte, kan vi med glede informere om at Vestfold, Østfold og Buskerud fylkesbibliotek har gått sammen for å lage et eget kursopplegg som komplimenterer ”23 ting”. Alle bibliotekansatte oppfordres til å delta!

I desember 2007 lanseres kursrekken ”23 ting" i de tre fylkene med en felles samling og orientering. Det blir en blanding av samlinger og selvstudier over en 11 ukers periode med start i januar. En ”nullkonferanse” i slutten av mars avslutter opplegget med utdeling av kursbevis, premiering, erfaringsutveksling og festlunsj.

Hva er en ”nullkonferanse”?
En ”nullkonferanse” er en samling (ikke en vanlig konferanse) hvor deltakerne kommer og selv setter sammen program for dagen. Deltakerne skal også dele sin erfaring med hverandre på nullkonferansen. Hva har vært bra, hva har vi lært osv? I USA og Australia har de hatt stor suksess med å arrangere en slik "Unconference".
Mer om Unconference på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference

Og her er bilder fra en Unconference i Australia. Regionbiblioteket Yarra Plenty i Victoria arrangerte en slik Unconference etter opplæring med 23 ting:
http://www.flickr.com/photos/yarraplenty/sets/72157594569927688/

Andre fylkesbibliotek som har meldt sin interesse for å kjøre et tilsvarende opplegg er Hordaland.

Friday, June 29, 2007

Deltakerne

Her vil det komme en liste over bloggene til de som deltar i 23 ting, etter som vi får beskjed om det. Send e-post til 23tingom2null @ gmail . com